Environmental Engineering

For Year 2016

Sr No. Student Name Company
1 Niyati Kaushik Raval Accenture
2 Kanisha Darshan Tripathi Accenture
3 MAHETA NIRAV DILIPKUMAR Anchors Electricals
4 VYAS AKSHAY DINESHKUMAR Anchors Electricals