MCA

For Year 2014

Sr No. Student Name Company
1 Sahil Makhija Evosys
2 PATDIYA MEETKUMAR PRAVIN L&T INFOTECH
3 SHAH SAGAR KEYURBHAI Datacorps
4 BHUMBHANI KHUSHBU RAVAJI Datacorps
5 Shah Vruddhi Datacorps