Textile Techlnology

For Year 2014

Sr No. Student Name Company
1 JHA PRASHANT SHAMBHUBHAI LNJBhilwara Group
2 TEJASKUMAR PRAKASHBHAI PRAJAPATI LNJBhilwara Group
3 KHOKHAR CHIRAG RAMESHBHAI LNJBhilwara Group
4 PANDAV CHETAN RAMNIKBHAI LNJBhilwara Group