Instrumentation & Control Engg.

For Year 2014

Sr No. Student Name Company
1 Racheet Shah Linde
2 Noopur Shubhang Patel Cairn India
3 HITESHKUMAR GHEMARBHAI CHAUDHARY Cairn India
4 Mudra Tushar Sheth L&T
5 SUMIT PRAFULLBHAI JOSHI L&T
6 Vir Kiran Desai L&T
7 SHAUNAK BHAVIN GANDHI L&T
8 ARVIND BALWANT SINGH KUMAR L&T
9 GUNJANKUMAR SURESHBHAI PATEL L&T
10 GADHIYA NIRAV RAMESHBHAI L&T
11 JINISH RAJESHBHAI MAKWANA Reliance
12 DENNIS RAPPAI TCL